Afvalcontainer aanvragen

Is uw afvalcontainer (voor het inzamelen van uw huisvuil zoals gft, restafval, PMD of papier en karton) vermist, kapot of staat er geen container op uw nieuwe adres? Dan kunt u een nieuwe aanvragen.

Aanvraag

  • Telefonisch via 14 0172

Bij uw aanvraag wordt met u afgesproken waar en wanneer de container bezorgd wordt.

Heeft u een (nieuwbouw)huis waar nog geen container aanwezig is? Dan kunt u de container(s) aanvragen zodra u bij de gemeente ingeschreven staat als eigenaar of huurder van de woning.

Uitgelicht