Belastingen

 • OZB & WOZ

  Taxatieverslag inzien, bezwaar maken tegen de waardering of de aanslag en uw woning vergelijken met andere woningen.

 • Afvalstoffenheffing

  Huishoudens betalen afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

 • Rioolheffing

  Gebruikers van een woning of bedrijf betalen rioolheffing. Dat kan zijn over (een deel van) een woning, gebouw of stuk land.

 • Hondenbelasting

  Heeft u één of meer honden, dan betaalt u hondenbelasting. Daarvoor moet u de hond aanmelden.

 • Grafrechten

  Grafrechten betaalt u voor een graf, nis of plaats voor een urn op een gemeentelijke begraafplaats.

 • Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting

  Eigenaren en gebruikers betalen belasting voor verplaatsbare woon- en bedrijfsruimten die op een vaste plaats liggen of staan.

 • Betalen belastingen

  Uw aanslag gemeentelijke belastingen betalen in termijnen, per bank, of als u niet betaalt.

 • Kwijtschelding afvalstoffenheffing

  Het niet hoeven te betalen van afvalstoffenheffing. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van uw inkomen en uw persoonlijke situatie.

 • Contactformulier gemeentelijke belastingen

  Met dit formulier kunt u een vraag stellen over gemeentelijke belastingen.

Uitgelicht