Omgevingsvergunning aanvragen

Wie wil bouwen of verbouwen, een boom wil kappen, een aanlegvergunning nodig heeft, een pand brandveilig wil gebruiken, wil afwijken van het bestemmingsplan, heeft een omgevingsvergunning nodig. De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in één omgevingsvergunning. Deze vergunning kunt u digitaal aanvragen op de website Omgevingsloket online. U kunt op deze website ook een melding van bijvoorbeeld sloop, water, brandveilig gebruik doen.

U heeft een ontheffing geluidshinder nodig als uw werkzaamheden buiten de reguliere werktijden (ma t/m za van 07.00 tot 19.00 uur) plaats vinden.

Op Omgevingsloket online kunt u:

  • de vergunning- en meldingplicht checken
  • online voor alle werkzaamheden binnen een project één vergunning aanvragen

De gemeente:

  • ontvangt uw aanvraag via Omgevingsloket online
  • bekijkt of uw aanvraag goed is ingevuld
  • beoordeelt uw aanvraag en kijkt of deze voldoet aan de indieningsvereisten en technische eisen
  • publiceert de ingekomen aanvraag en het besluit op uw aanvraag in de plaatselijke weekkrant
  • laat binnen 8 weken (reguliere procedure) of 6 maanden (uitgebreide procedure) weten of u een vergunning krijgt.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten die worden aangevraagd. Voor sommige activiteiten zijn vaste bedragen opgenomen in de legesverordening, voor andere zijn de bedragen gerelateerd aan de bouwkosten.

Uitgelicht